info@signummg.sk

Mlynská 1, 900 44 Tomášov

 02 4525 8647, +421948 020 686

Panel používateľa

reklamačný formulár

Reklamačný formulár

týmto u spoločnosti Signum MG s.r.o IČO: 44049897, sídlo:300 Čataj 900 83,zápis:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.oddiel:Sro, vložka č.: 51118/B reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom závad

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie-vrátenie kúpnej ceny:

Prihlásenie