Stavebniny Mlyn Tomášov

infolinka 0948 020 686

Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

(ďalej len ako spotrebiteľ!)

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Signum MG s. r. o., IČO: 44 049 897, sídlo: 300 Čataj 900 83, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj)

Prihlásenie